सुदर्शन धरण

आजमितीला जगभरात जलसंधारणाची कामे अतिशय धडाक्यात झालेली दिसतात. आजचे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संसाधने वापरून हे घडवून आणणे ही अगदीच सामान्य गोष्ट झाली. पण ज्या प्राचीन