शाश्वत विकासाचा मार्ग … विदुर नीती #४

… महाभारतात विदुर हा धृतराष्ट्राचा प्रधानमंत्री. महाप्रज्ञ, परमनीतिज्ञ, सत्यनिष्ठ आणि धर्माचे मर्म जाणणारा. जेंव्हा युद्ध अटळ झाले, तेंव्हा विदुराने धृतराष्ट्राला केलेला उपदेश म्हणजे विदुरनीति. हा

शाश्वत विकासाचा मार्ग … विदुर नीती #3

… महाभारतात विदुर हा धृतराष्ट्राचा प्रधानमंत्री. महाप्रज्ञ, परमनीतिज्ञ, सत्यनिष्ठ आणि धर्माचे मर्म जाणणारा. जेंव्हा युद्ध अटळ झाले, तेंव्हा विदुराने धृतराष्ट्राला केलेला उपदेश म्हणजे विदुरनीति. हा

शाश्वत विकासाचा मार्ग … विदुर नीती #2

… महाभारतात विदुर हा धृतराष्ट्राचा प्रधानमंत्री. महाप्रज्ञ, परमनीतिज्ञ, सत्यनिष्ठ आणि धर्माचे मर्म जाणणारा. जेंव्धृहा युद्तध अटळ झाले, तेंव्हा विदुराने धृतराष्ट्राला केलेला उपदेश म्हणजे विदुरनीति. हा

शाश्वत विकासाचा मार्ग … विदुर नीती

एकविसाव्या शतकात महासत्ता होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपण भौतिक प्रगतीकडे लक्ष केंद्रित केले. मानवी सुखांची परिभाषा साधनांच्या आधारे कमी कष्टात जास्त लाभ अशी झाली. पैसा