एक होते ‘उदयन’

डॉ. उदयन इंदूरकर गेल्याची बातमी कळली. गेले काही महिने ते अर्धांगवायूने आजारी असल्याचं कळल्यापासून नजिकच्या भविष्यात हे होणार आहे अशी अटळ भीती गेला मनात होती

चित्र ज्ञानेश्वरी: पुस्तक परिचय

८०० वर्षांपूर्वी सर्वसामान्यांना संस्कृत समजण्यात येणाऱ्या अडचणीमुळे जो तोटा येत होता तोच तोटा आज आपल्याला प्राकृत मराठीचा परिचय नसल्यामुळे होतोय. एका मोठ्या भांडाराच्या चाव्यांसाठी आपले