संस्कृती #५ – जतन आणि संवर्धन

सांस्कृतिक वारसा या मालिकेतला शेवटचा भाग. वारसा म्हणजे काय इथून सुरवात केली. आज वारश्याचे जतन आणि संवर्धन का गरजेचे आहे या विषयी.

तेजोमय भारत वर मित्र देसाईच्या आवाजात ऐका …

One comment

  1. खरोखर कोणतीही जुनी गोष्ट नवीन पिढीला नको असते. आई फक्त खाण्याचे लाड पुरविण्यासाठी आणि वडील फक्त
    हवे तेव्हा पैसे देणारे एटिम . या पलिकडे प्रेमाने पाहायला नवीन पिढीला वेळही नाही आणि आवड तर नाहीच नाही. सांस्कृतिक वारसाचे तीन चार भाग मी ऐकले मला फारच आवडले. माझीही एखादी आठवण शब्दांकित करता आली तर मी पाठविन्याचा प्रयत्न करेल.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s