संस्कृती #३ – बाळाचा वारसा

बाळावरचे संस्कार … बारसे, बडबडगीते आणि अंगाई. भाषा, म्हणी, गाणी, आणि गोष्टीच गोष्टी!

दीपाली पाटवदकर आणि मित्रा देसाई यांच्या कडून …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s